Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě LUXO HOME. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu LUXO HOME jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, a jeho následným převzetím.

 

Reklamace:

Zboží lze reklamovat u provozovatele pouze písemně dle podmínek reklamačního řádu na adrese:

LUXO HOME s.r.o. Úzká 134, 436 01 Litvínov 1

IČ: 02412128, DIČ: CZ02412128

emailem info@luxo-home.cz

 

Postup při reklamaci:

Zaslání (pošta,e-mail,fax) reklamace na adresu společnosti LUXO HOME s.r.o. zákazníkem. Reklamaci je nutno sepsat písemně. Stáhněte si do svého PC formulář níže, vyplňte a odešlete. Ústní podání je nepřípustné.

   formular-reklamacni-list-luxo.pdf

Následně je písemná reklamace zpracována a zavedena do systému. Po zpracování reklamace je zákazník kontaktován zodpovědnou osobou (reklamační technik, obchodní zástupce) další postup je domlouván individuálně, dle charakteru reklamace.

Pokud reklamace splňuje všechny podmínky je uznaná a zboží je opraveno, či vyměněno na náklady výrobce.

Pokud je reklamace neuznaná, zamítá se a zboží může být vyměněno či opraveno, ale pouze na náklady zákazníka.

Lhůta na řešení reklamace od písemného podání činí 30 dní.

 

Doprava a platby:

Způsob platby a druh dopravy zboží z eshopu LUXO koupelny naleznete na stránce doprava a platba.

 

Dodací termíny:

Dodací termíny uvedené u zboží jsou určeny výrobcem, pokud výrobce po zadání objednávky není schopen termín dodržet, bude kupující informován o novém termínu.

Pokud je například uvedeno u produktu dostupnost "skladem" (do 3 dnů), rozumí se tím skladem u našeho dodavatele. Jak je uvedeno výše,  nedodržení termínu ze strany dodavatele (jelikož nám neaktualizoval včas dostupnost zboží) nemůžeme v ojedinělých případech vyloučit, ihned vás ovšem budeme kontaktovat pro co nejrychlejší vyřízení objednávky.

Obchod LUXO HOME nenese odpovědnost za změnu dodacího termínu způsobenou výrobcem, nebo přepravní službou. Změnu dodacího termínu nelze považovat za reklamaci.

 

Práva a povinnosti prodávajícího:

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při odesílání všech formulářů na našich webových stránkách jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních údajů).

 

Práva a povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Je-li zboží dodáváno formou odeslání prodávajícím kupujícímu, je kupující povinen prohlédnout zboží ihned poté, kdy je zboží dopraveno do místa určení.

Vážení zákazníci, důkladně zkontrolujte objednané zboží přímo před pracovníkem zásilkové dopravní služby, který vám zboží doručil. Pokud objevíte viditelnou vadu na obalu, která by mohle vést k poškození zboží uvnitř, zboží nepřebírejte. Na vady způsobené při dopravě zboží se nevztahuje záruka našeho dodavatele či výrobce zboží.

Kupující je povinen po odebrání objednaného zboží zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením (odesláním).

Kupující má právo do 14 dnů od kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu. Toto však neplatí pro zboží upravené nebo vyrobené na zakázku. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je třeba splnit následující podmínky:

- vrátit zboží včetně jeho příslušenství, nejlépe v původním a nepoškozeném obalu

- vrácené zboží musí být nepoškozené a nesmí nést známky opotřebení nebo užívání

Pokud nebudou tyto podmínky splněny, nebudeme moci Vaše odstoupení od smlouvy považovat za oprávněné. Zboží Vám v takovémto případě bude vráceno společně s vysvětlením, proč je odstoupení od smlouvy neplatné.

Pokud kupující již zaplatil celkovou cenu za zboží uvedenou na faktuře (kupní smlouvě) a splnil všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení ze smlouvy, bude kupujícímu zaslána zpět částka ve výši ceny zboží na jeho účet. Vrácená částka nebude obsahovat cenu za dopravné a balné.

Při odstoupení od smlouvy si stáhněte formulář do svého PC, vyplňte a odešlete. Formulář níže zašlete emailem na adresu společnosti uvedenou ve formuláři a rovněž tištěný formulář v balení společně se zasílaným zbožím, aby mohlo vše proběhnout bez problémů.

    formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy-luxo.pdf

 

Odpovědnost:

Prodávající upozorňuje, že informace na webových stránkách prodávajícího nebo v tiskových materiálech jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či chyby a mohou být aktualizovány či změněny bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách či ve svých tiskovinách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Obrázky uvedené v tiskových materiálech či na internetu jsou pouze ilustrativní.

 

GPDR - Ochrana osobních údajů:

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - zde!

Provozovatel internetového obchodu LUXO HOME se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně kromě dopravce a to jen výhradně pro účely zajištění dodání zboží. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Tudíž ani naši dodavatelé nemají možnost od nás Vaše data získat a oslovovat Vás vlastními "letákovými" akcemi, případně spamovou emailovou poštou.
Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, případně identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.

Pokud Vás budeme chtít informovat o našich interních akcích, musíme Vás upozornit, že takový email je rozesílán v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb. účinného ode dne 7. 9. 2004 o některých službách informační společnosti. Vaše kontaktní údaje a e-mailová adresa pochází z interních databází společnosti LUXO HOME. Znamená to, že jste v minulosti u společnosti LUXO HOME. nakoupili prostřednictvím prodejní sítě, některého z internetových serverů nebo jste se zúčastnili některé ze spotřebitelských soutěží, která vyžadovala zadání kontaktních údajů. V případě, že si jej nepřejete nadále dostávat, prosíme aby jste nás informovali.