Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě LUXO Koupelny, který provozuje společnost LUXO HOME s.r.o.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu LUXO Koupelny jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, a jeho následným převzetím.

 

Reklamace:

Podmínky reklamace nalezneta na stránce vrácení a reklamace.

 

Doprava a platby:

Způsob platby a druh dopravy zboží z e-shopu LUXO koupelny naleznete na stránce způsoby a ceny doručení a způsoby platby.

 

Dodací termíny:

Dodací termíny uvedené u zboží jsou určeny výrobcem, pokud výrobce po zadání objednávky není schopen termín dodržet, bude kupující informován o novém termínu.

Pokud je například uvedeno u produktu dostupnost "skladem" (do 3 dnů), rozumí se tím skladem u našeho dodavatele. Jak je uvedeno výše,  nedodržení termínu ze strany dodavatele (jelikož nám neaktualizoval včas dostupnost zboží) nemůžeme v ojedinělých případech vyloučit, ihned vás ovšem budeme kontaktovat pro co nejrychlejší vyřízení objednávky.

Obchod LUXO Koupelny nenese odpovědnost za změnu dodacího termínu způsobenou výrobcem, nebo přepravní službou. Změnu dodacího termínu nelze považovat za reklamaci.

 

Práva a povinnosti prodávajícího:

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při odesílání všech formulářů na našich webových stránkách jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních údajů).

 

Práva a povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Je-li zboží dodáváno formou odeslání prodávajícím kupujícímu, je kupující povinen prohlédnout zboží ihned poté, kdy je zboží dopraveno do místa určení.

Vážení zákazníci, důkladně zkontrolujte objednané zboží přímo před pracovníkem zásilkové dopravní služby, který vám zboží doručil. Pokud objevíte viditelnou vadu na obalu, která by mohle vést k poškození zboží uvnitř, zboží nepřebírejte. Na vady způsobené při dopravě zboží se nevztahuje záruka našeho dodavatele či výrobce zboží.

Kupující je povinen po odebrání objednaného zboží zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením (odesláním).

Kupující má právo do 14 dnů od kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu. Toto však neplatí pro zboží upravené nebo vyrobené na zakázku. Postup uplatnění práva na odstoupení od smlouvy najdete na stránce vrácení a reklamace.

 

Odpovědnost:

Prodávající upozorňuje, že informace na webových stránkách prodávajícího nebo v tiskových materiálech jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či chyby a mohou být aktualizovány či změněny bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách či ve svých tiskovinách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Obrázky uvedené v tiskových materiálech či na internetu jsou pouze ilustrativní.

 

GPDR - Ochrana osobních údajů:

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - zde!

Provozovatel internetového obchodu LUXO Koupelny společnost LUXO HOME se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně kromě dopravce a to jen výhradně pro účely zajištění dodání zboží. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Tudíž ani naši dodavatelé nemají možnost od nás Vaše data získat a oslovovat Vás vlastními "letákovými" akcemi, případně spamovou emailovou poštou.
Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, případně identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.

Pokud Vás budeme chtít informovat o našich interních akcích, musíme Vás upozornit, že takový email je rozesílán v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb. účinného ode dne 7. 9. 2004 o některých službách informační společnosti. Vaše kontaktní údaje a e-mailová adresa pochází z interních databází společnosti LUXO HOME. Znamená to, že jste v minulosti u společnosti LUXO HOME. nakoupili prostřednictvím prodejní sítě, některého z internetových serverů nebo jste se zúčastnili některé ze spotřebitelských soutěží, která vyžadovala zadání kontaktních údajů. V případě, že si jej nepřejete nadále dostávat, prosíme aby jste nás informovali.