Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

Prodávající je společnost LUXO HOME s.r.o. se sídlem Úzká 134, 436 01 Litvínov 1, IČ: 02412128, DIČ: CZ02412128

Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

 

2. Reklamační podmínky

Při uplatňování reklamace je nutné předložit doklad o zakoupení zboží (prodejní doklad), bez tohoto dokladu nebude reklamace přijata.

Zboží je nutno zkontrolovat při koupi, nebo při převzetí, na pozdější reklamování poškozeného zboží nebude brána zřetel. Zboží je nutno užívat k účelům tomu předurčeným. Reklamace se nevztahují na mechanické poškození, způsobené nevhodným zacházením.

Reklamace se nevztahuje na zboží, do kterého bylo mechanicky zasaženo, respektive zboží, které nebylo namontováno v souladu s montážním návodem výrobce a došlo u něho k mechanickým úpravám.

Reklamace se nevztahují na zboží, které je po uplynutí záruční lhůty (minimální doba 24 měsíců  - pokud není přímo u produktu uvedena delší záruční doba).

 

3. Postup při reklamaci

Zaslání (pošta,e-mail,fax) reklamace na adresu společnosti LUXO HOME s.r.o. zákazníkem. Reklamaci je nutno sepsat písemně. Stáhněte si do svého PC formulář níže, vyplňte a odešlete. Ústní podání je nepřípustné.

   formular-reklamacni-list-luxo.pdf

Následně je písemná reklamace zpracována a zavedena do systému. Po zpracování reklamace je zákazník kontaktován zodpovědnou osobou (reklamační technik, obchodní zástupce) další postup je domlouván individuálně, dle charakteru reklamace.

Pokud reklamace splňuje všechny podmínky je uznaná a zboží je opraveno, či vyměněno na náklady výrobce.

Pokud je reklamace neuznaná, zamítá se a zboží může být vyměněno či opraveno, ale pouze na náklady zákazníka.

Lhůta na řešení reklamace od písemného podání činí 30 dní.

 

4. Mimosoudní řešení sporů

cz-mimosoudni-reseni-sporu.pdf